TRIẾT HIỆN SINH: “TIẾN LÊN ĐỂ SỐNG” BÙI VĂN NAM SƠN

Trong thời gian nước Pháp bị phát xít Đức chiếm đóng, một sinh viên đứng trước sự lựa chọn khó khăn: trốn sang Anh để tham gia cuộc kháng chiến hoặc ở lại để chăm sóc người mẹ già yếu, cô độc mà anh là chỗ dựa duy nhất. Tham gia kháng chiến vì “đạiContinue reading “TRIẾT HIỆN SINH: “TIẾN LÊN ĐỂ SỐNG” BÙI VĂN NAM SƠN”

Molen De Adriaan and the Town of Haarlem, The Netherlands

Originally posted on life to reset:
As much as I enjoy Amsterdam, the streets can feel crowded sometimes. So when I had free time, I took the train and visit the next closest city. Twenty kilometres away from Amsterdam, easily accessible by frequent trains departing from the Central Station is the town of Haarlem. Yes,…