Grit: The Courage to Continue

Great

Steve McCurry Curated

Tibet

Success is not final, failure is not fatal:
it is the courage to continue that counts.
– Winston Churchill

Nepal

Kathmandu, Nepal

Over time, grit is what separates fruitful lives from aimlessness.
– John Ortberg

Charikar, Afghanistan

Johnstown, PA, USA

Grit is not just simple elbow-grease term for rugged persistence.
It is an often invisible display of endurance that lets
you stay in an uncomfortable place, work hard to improve
upon a given interest and do it again and again.
– Sarah Lewis, PhD

Calcutta, India

Afghan Border, Peshawar, Pakistan

Afghanistan

Childhood doesn’t have to be perfect, and children don’t
have to be beautiful. From a bit of grit may grow a pearl,
and if pearl production doesn’t materialize, the outcome will
still be preferable to the shallowness of vanity.

– Laurie Graham

Java, Indonesia

Angkor Wat, Cambodia

Philippines

Porbandar, Gujarat, India

Heroes are never perfect, but they’re brave, they’re authentic,

View original post 49 more words

Sài Gòn muộn màng của em cũng không còn…

Xem

Vũ Thế Thành

Cô bạn (trẻ) tặng tôi quyển sách của Erich Maria Remarque, bản dịch trước 75 mà em kiếm được ở tiệm sách cũ. Remarque là nhà văn người Đức mà có thời tôi “ngốn” hầu như không sót cuốn nào. Ông viết như thì thầm kể chuyện, chẳng lý luận, triết lý gì cao siêu cả, nhưng rất buồn, và rất người. Thời Hitler, Remarque phải sống lưu vong, tác phẩm bị cấm và bị đốt. Bây giờ, cầm sách của ông trên tay, tôi lại nhớ đến thời sau 75, thời sách đồi trụy phản động bị cấm và bị đốt ở Sài Gòn.  

Vũ Thế Thành

View original post 2,802 more words

THÁNG TƯ VÀ NHỮNG MIẾNG NGƯỜI KHÔNG NGON 

Cam on…

Tiếng đàn bà

Cũng vào tháng tư, năm 1846 đoàn người di dân do hai anh em nhà George Donner lãnh đạo đã rời Springfield, Illinos về California theo hướng Tây đã bị kẹt trong tuyết ở Sierra Nevada. Một mùa đông lịch sử và một câu chuyện lịch sử và sau đó tên Donner đã được đặt cho con đèo, nơi mà họ đã kẹt lại.

Sau khi tới Wyoming, hầu hết những người tiên phong đã tới California trước đó đều theo một con đường qua phía Bắc Idaho trước khi qua phía Nam rồi từ đó xuyên qua Nevada. Năm 1846 có một quyển sách mang tên Lansford Hastings được quảng bá là có một con đường bằng phẳng và nhanh hơn cắt qua núi Wasatch và sa mạc Salt Lake. Có điều mặc dù người ta nói tới con đường đó nhưng chưa hề có ai đã đi qua…

View original post 640 more words

To Light a Fire

Great

Steve McCurry Curated

Ujjian, India

Myanmar/Burma

To learn to read is to light a fire;
every syllable that is spelled out is a spark.
– Victor Hugo

Yugoslavia

China

I have always imagined that Paradise will be a kind of library.
– Jorge Luis Borges

Rome, Italy

Chiang Mai, Thailand

Mumbai, India

I declare after all there is no enjoyment like reading!
How much sooner one tires of anything than of a book!
When I have a house of my own,
I shall be miserable if I have not an excellent library.
–  Jane Austen, Pride and Prejudice

Venice, Italy

Uttar Pradesh, India

Some books are to be tasted, others to be swallowed,
and some few are to be chewed and digested.
– Francis Bacon

Istanbul, Turkey

Near Al Hudaydah, Yemen

There is no frigate like a book
To take us lands away,
Nor any coursers like a page
Of prancing poetry.
This…

View original post 211 more words