Thuận – Chỉ Còn 4 Ngày Là Hết Tháng Tư.

Xem

blacksnow308

gioi-thieu-sach-chi-con-4-ngay-la-het-thang-tu

Trùng hợp làm sao, blog này, tôi đã viết được gần 4 năm.

4 năm qua, tôi giới thiệu sách ở đây không nhiều, cũng chỉ tầm hơn chục cuốn. 4 năm qua, tôi nhai đi nhai lại với mọi người câu nói: “tôi không thích và luôn né tránh việc đọc sách của những nhà văn Việt Nam còn sống”.

Có lẽ cái tựa cuốn sách này phần nhiều đã khiến tôi tự đạp đổ quy tắc đó của mình.

Có lẽ tháng Tư, trời Sài Gòn không một gợn mây, nóng cháy da cháy thịt, khiến người ta nói ít hơn và suy nghĩ, hồi tưởng nhiều hơn.

Tháng Tư, thật tình nếu bảo tôi thấy nó chẳng có gì đặc biệt thì rõ là gian dối; vậy nên, khi những câu chữ của Thuận miên man về những ngày tháng Tư cách đây hơn 40 năm, đối…

View original post 1,136 more words

Williamsburg, Brooklyn, New York City, USA

Nhớ Dzu một lần con đã qua đây…

life to reset

nyc
I stayed in a hostel at Upper West Side during my NYC trip.

At hostels it is common to answer any of the following questions – Where are you from? How long are you going to stay? Where have you been so far? What are your plans the next day?

Aside from the common Q & A’s, if there is one place in NYC that surprisingly became a frequent conversation topic is Williamsburg, Brooklyn.
nyc
nyc
nyc
nyc

There is hype about Williamsburg that makes most visitors coming from different parts of the world curious about it, never mind that we don’t really know anything about the concept of gentrification, the problem with the “L” train, or the whole hipster thing. Maybe, the curiosity arose from the fact that Williamsburg denotes the idea of independent culture, a lane of brown-stoned apartments and friendly neighborhood DIY shops, yup, just like in the movies.
nyc
nyc
nyc
nyc
nyc
nyc

So, I…

View original post 176 more words