Thuận – Chỉ Còn 4 Ngày Là Hết Tháng Tư.

Originally posted on blacksnow308:
Trùng hợp làm sao, blog này, tôi đã viết được gần 4 năm. 4 năm qua, tôi giới thiệu sách ở đây không nhiều, cũng chỉ tầm hơn chục cuốn. 4 năm qua, tôi nhai đi nhai lại với mọi người câu nói: “tôi không thích và luôn né tránh việc…