Tạm biệt nhé, Zuiko!

Originally posted on Indie Glory's Blog:
Đây là tấm hình nằm trong cuộn film cuối cùng tôi chụp bằng bộ máy Olympus yêu quý: body OM2-n MD & ống kính Zuiko 35 f2 MC. ? mùa hè chiều thẳng đứng – film Kodak Gold 200 Trong số tất cả những loại máy film 35mm…