Khi những người viết văn đánh (giá) nhau – Phan Quỳnh Trâm

Originally posted on phan quỳnh trâm | quincy phan:
Erza Pound (30 October 1885 – 1 November 1972) Trong mỗi người sáng tác giỏi bao giờ cũng có một nhà phê bình xuất sắc. Thứ nhất, để tự biết những khuyết điểm của mình (để khắc phục) và những điểm mạnh của mình (để…