Khi những người viết văn đánh (giá) nhau – Phan Quỳnh Trâm

xem

phan quỳnh trâm | quincy phan

Ezra_Pound_by_EO_Hoppe_1920 Erza Pound (30 October 1885 – 1 November 1972)

Trong mỗi người sáng tác giỏi bao giờ cũng có một nhà phê bình xuất sắc. Thứ nhất, để tự biết những khuyết điểm của mình (để khắc phục) và những điểm mạnh của mình (để phát huy), và thứ hai để thấy cái hay cái dở của những người khác để học hỏi hay tránh né. Nhưng để phát hiện ra cái hay của người khác, ngoài sự nhạy bén, còn phải có yếu tố hợp goût. Rồi từ chỗ âm thầm phát hiện ra cái hay của người khác đến chỗ công khai nói ra điều đó, người ta cần ít nhất 2 trong 4 yếu tố: tự tin, can đảm, công bằng và rộng lượng. Nếu không muốn nói là cần tất cả.

Rất nhiều nhà văn thuộc loại lừng lẫy nhất thế giới với sự nhạy cảm…

View original post 871 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: