Đại lộ cô đơn

Originally posted on MY TRAN:
“Em yêu thích quá nhiều thứ để rồi hoang mang và lạc lối, chạy đi chạy lại giữa những vì sao rơi cho đến khi em ngã qụy. …Này là đêm tối, nó làm được gì cho anh? Em chẳng có gì để gởi trao ai ngoài một mớ hỗn…