Đại lộ cô đơn

Originally posted on MY TRAN:
“Em yêu thích quá nhiều thứ để rồi hoang mang và lạc lối, chạy đi chạy lại giữa những vì sao rơi cho đến khi em ngã qụy. …Này là đêm tối, nó làm được gì cho anh? Em chẳng có gì để gởi trao ai ngoài một mớ hỗn…

Lili

Originally posted on Dioniso Punk:
Lili refuses to let go of her childhood and fights a sandstorm that threatens to take it away. In the heart of the storm, she rediscovers the joy of being children, but soon is forced to choose between illusion and reality. Created by Hani Dombe & Tom Kouris, from Tel…