Mstislav Rostropovich: Đ.M. cái đại hội của các anh. Tôi về đây để chiến đấu!

Originally posted on Nguyen Dinh Dang's Blog:
Nguyễn Đình Đăng dịch Mstislav Leopoldovich Rostropovich Lời giới thiệu của người dịch: Năm 11-14 tuổi tôi học cello tại trường Nghệ thuật Hà Nội. Anh trai tôi có một người bạn là nhạc công cello. Ông tới dạy kèm tôi tại nhà không lấy tiền. Từ…

Mùa Đông Nước Đức (Germany)

Originally posted on Photography – Malerei. Loanguyen son:
Muốn xem hình to hơn xin bấm vào hình. Mùa Đông trên Nước Đức (Germany) ? Mùa Đông trên Nước Đức (Germany) ? Mùa Đông trên Nước Đức (Germany) ? Mùa Đông trên Nước Đức (Germany) ? Mùa Đông trên Nước Đức (Germany) ? Mùa Đông trên…

Edwin Gentzler – Dịch như một chủ đề trong “Trăm năm cô đơn” của Gabriel Garcia Marquez

Originally posted on hải ngọc's Weblog:
Bài dịch này được trích từ cuốn Translation and Identiy in the Americas: New Directions in Translation Theory của Edwin Gentzler (2008). Edwin Gentzler là một học giả uy tín của ngành Nghiên cứu dịch thuật, ông là giáo sư ngành Văn học So sánh tại…