Phong trào Nhân Văn Giai Phẩm – Chương 1: Tìm hiểu Phong trào Nhân Văn Giai Phẩm

Originally posted on Sáng Tạo:
Thụy Khuê Nhân Văn Giai Phẩm là phong trào tranh đấu cho tự do dân chủ của văn nghệ sĩ và trí thức miền Bắc có tầm vóc lớn lao, khởi xướng đầu năm 1955 và bị chính thức dập tắt tháng 6 năm 1958. Hai nguồn tư…

Suy nghĩ về một nền nghệ thuật mới

Originally posted on Sáng Tạo:
Nguyễn Đình Chính Trải qua dòng thời gian loài người học hỏi liên tục trông cậy vào sự tiến bộ và luôn luôn chú ý đến sự đổi mới. Nghệ thuật Tây phương khoảng hai trăm năm nay nỗ lực vận động phát triển theo con đường đó.…

Đại loại như thế | Something Like that| Algo Por El Estilo – Nicanor Parra

Originally posted on phan quỳnh trâm | quincy phan:
NICANOR PARRA (1914~) Sinh ngày 5 tháng 9 năm 1914 tại San Fabián de Alico, thuộc phía nam của Chile, Nicanor Parra là một tài năng rất đa diện và hiếm có. Ông là nhà vật lý học, nhà toán học và là một trong…

Music* Coldcut – ‘Mr Nichols’ feat. Saul Williams / Photography* Henrik Sorensen – Concept

A piece of music to feed the soul – Music&Visions selected by clanMC Please Mr. Nichols come back inside the window I can’t promise you anything, but I trust that there is far greater reason to live I know you’ve become disheartened and disillusioned by the current state of affairs Your stocks are falling, your…