Viết một bài hát giản đơn, để tâm trạng em vui vẻ

Đọc ngày thay giờ….

Farewell... April!

Tại sao phải như thế này cơ chứ? Rõ ràng là đã từng rất khác. Sao không thể cứ mãi như vậy được? Muốn quay lại cái thời blog này chỉ tự viết tự đọc tự thấy hay, muốn quay lại cái thời chẳng quan tâm gì đến nhạc cổ điển. Muốn quay về thời máy nghe nhạc chỉ có nhạc của Vương Lực Hoành, người yêu nhất là Federer, khóc nhiều nhất là khi Federer thua cuộc, muốn quay về thời còn thích V., và đinh ninh cả đời này thích V. cũng được, một mình V. là đủ rồi, rồi mỗi lúc buồn sẽ mở một tập Boys over flower ra xem, cảm thấy đó là bộ phim hay nhất trên đời, không biết Andrei Tarkovsky là ai cả, mỗi năm sẽ lôi Giai điệu dây ra đọc lại một lần, biết được ở nơi nào đó các…

View original post 159 more words

On Portraiture

Xem

Steve McCurry Curated

Portraits reveal a desire for human connection;
a desire so strong that people who know they will never see me again
open themselves to the camera,  all in the hope that at the other end
someone will be watching,

someone who will laugh or suffer with them.

Kashmir Kashmir

Yemen Yemen

Afghanistan Afghanistan

What could be more simple and more complex,
more obvious and more profound than a portrait.

– Charles Baudelaire

Kashmir Kashmir

Yemen Yemen

Baluchistan, Pakistan Baluchistan, Pakistan

A good portrait is one that says something about the person.
We usually see parts of ourselves in others, so the

good portrait should also say something about the human condition.

Afghanistan Afghanistan

Kabul, Afghanistan Kabul, Afghanistan

The most difficult thing for me is a portrait.
You have to try to put your camera between the
skin of a person and his shirt.

– Henri Cartier-Bresson

Philippines Philippines

Pokhara, Nepal Pokhara, Nepal

Lambari, Brazil Lambari, Brazil

Madhya Pradesh, India Madhya Pradesh, India

Dubrovnik, Croatia Dubrovnik, Croatia

Photography and the genre…

View original post 76 more words