Khi loài vật lên ngôi // Anh có tiếc cho con người không?

Originally posted on Farewell… April!:
1. “Clockwork orange” có nghĩa là những thứ kỳ dị, những thứ “queer”, ở đây không phải những người đồng tính. Ttrước khi “queer” được coi là ám chỉ những người đồng tính, thì nó đơn giản là không ám chỉ như vậy.   Mặt khác, clockwork orange cũng không…