trich Bao Sai Gon Tiep Thi

Socrates và nghệ thuật đối thoại Ông là người thầy của phương pháp làm triết học và khoa học. Hơn thế, ông là tượng đài lẫm liệt của nhân cách: nhân cách của người trí thức đích thực. Vậy là, ngay từ buổi bình minh của triết học, phương Tây đã được thừa hưởng haiContinue reading “trich Bao Sai Gon Tiep Thi”