trich Bao Sai Gon Tiep Thi

Chuyện xưa chuyện nay Chỉ bán phở mới là quán phở? SGTT – Hai cha con ông chủ một quán phở gia truyền nổi tiếng không đồng ý với nhau: người cha muốn chỉ tiếp tục bán phở thôi; người con, có óc năng động, muốn bổ sung thêm mấy món điểm tâm nữa. Nhưng,Continue reading “trich Bao Sai Gon Tiep Thi”