chạm tay vào nước Pháp —

Cánh cửa thời gian sầm sập đóng Năm cũ thảng thốt như muốn níu lại lâu thêm chút nữa Cuối tháng 11 mà đã nhìn rõ trước mắt hai kỳ nghỉ dài. Rồi lỡ bước sang tháng 3 sẽ nhìn thấy kỳ nghỉ hè sộc đến trước mắt. Thời gian trôi nhanh khiếp đảm. Nhìn […]Continue reading “chạm tay vào nước Pháp —”