This entry is for those who are young and fool (like me) / Entry này xin dành tặng những người trẻ và vô dụng (như tôi đây)

Originally posted on Kisses On Main Street:
We are not wasted, we are just a little slower than others. Chúng ta không phải là những kẻ bỏ đi, chỉ là chúng ta chậm hơn người khác một chút. ……. Youth turns out to be far less exciting and far more unstable than we expect. When we…

Burning Man – xứ sở Utopia diệu kỳ nơi tận cùng thế giới

Originally posted on Anh Tu Nguyen:
Ảnh: Victor Habchy Năm 1516 Sir Thomas Moore viết ra một cuốn sách bằng tiếng Hy Lạp tên Utopia kể về một hòn đảo biệt lập không tưởng ở biển Đại Tây Dương. Trên hòn đảo này tồn tại một xã hội mơ ước, một nơi không có tư…