Tôi đã học Anh ngữ như thế nào

Xem

Blog Chuyện Bâng Quơ

Có cô bạn đang học Cử Nhân Anh Văn năm thứ tư hỏi tôi có cách nào học tiếng Anh hiệu quả hơn không. Ở đây tôi xin chia sẻ vài kinh nghiệm sai lầm chứ không dám ba hoa khoác lác. Để ý cô hỏi là học sao cho có hiệu quả hơn chứng tỏ là cô muốn đạt kết quả nhanh hơn. Cô hỏi việc giao tiếp hằng ngày lúc tôi mới sang Mỹ thì như thế nào. Tôi không biết học sao cho nhanh hơn nhưng tôi có thể kể tôi đã học tiếng Anh ra sao.

Tôi sang Mỹ năm 1981. Ở VN tôi học hết bậc Trung học. Năm 1975 tôi đang học năm thứ nhất Văn khoa ban Việt văn thì Sài gòn bị mất. Tôi học trường Công lập, sinh ngữ chính là Pháp văn, sinh ngữ phụ là Anh văn. Ông thầy dạy Pháp văn cũng dạy Anh văn. Tôi…

View original post 2,002 more words

Một vài mẹo vặt

Xem

Blog Chuyện Bâng Quơ

trong việc học Anh ngữ.

Không biết ý bạn thế nào chứ tôi thấy đôi khi tôi gặp những lời khuyên nghe thì thật là hữu ích nhưng thực hành thì khó thấy ông trời. Thí dụ như với người bị bệnh mất ngủ kinh niên mà bảo người ta cố gắng nằm yên ngủ đi thật khó thực hiện. Người hay tức giận mà bảo họ thôi bỏ qua đi đừng giận nữa cũng vô ích bởi vì họ vẫn tức giận như thường. Còn nói về học Anh ngữ thì thế nào bạn cũng nghe một người thầy ngoại quốc bảo bạn phải đặt mình vào tình huống bắt buộc phải dùng tiếng Anh, phải nghe phải nói phải đọc phải viết bằng tiếng Anh, phải suy nghĩ bằng tiếng Anh, phải nằm mơ thấy nói tiếng Anh, tiếng Anh 24 trên 24 bảy ngày một tuần. Ai…

View original post 1,075 more words

Piazza San Marco, Venice, Italy

xem

life to reset

venice
Google the term “Venice is sinking” and you will get an incredible amount of images of flooded palazzo, some scientific explanation of why it is happening and maybe an occasional disappointed rant from tourists who were expecting a romantic stroll among the pigeons of Piazza San Marco only to be replaced by an urgent quest to find the cheapest store selling rain boots and slowly walking along the passarelle (make-shift walkway planks) in order to enter Saint Mark’s Basilica.
venice

Although it could be a little distressing to see a dream-like destination such as Venice at its most vulnerable state but flooded piazza is an accepted and ordinary occurrence particularly during winter months where the city enters its “acqua alta” or high water season.
venicevenice
venice
venice

On my second day at Venice, the plan was to minimize the use of vaporetto and instead walk the city inner maze like streets starting from Piazza…

View original post 316 more words