Một cách hiểu các bài kệ Xuân của ba thiền sư thời Lý ….Blog Xuân Diện

Một cách hiểu các bài kệ Xuân của ba thiền sư thời Lý Tạ Quốc Tuấn Blog Xuân Diện 04:09′ PM – Thứ năm, 19/02/2015 Lời dẫn: Thưa Ông Tạ Quốc Tuấn, xin cảm ơn Ông đã lại gửi bài cho chúng tôi. Chúng tôi đăng bài này lên, trước là dâng lên Tam Bảo chứng minh BồContinue reading “Một cách hiểu các bài kệ Xuân của ba thiền sư thời Lý ….Blog Xuân Diện”

CHỐN NHÂN GIAN KHÔNG THỂ HIỂU….

Chốn ‘Nhân Gian Không Thể Hiểu’ Ngày: 17 / 02 / 2015 Trong: Hoa Thơm Bốn Mùa | bình luận : 2 Chốn ‘Nhân Gian Không Thể Hiểu’ Ngọc Lan/Người Việt  – 22 Feb 2015 Little Saigon: Cuối năm, thăm mộ phần của những người nổi tiếng  WESTMINSTER, California – Người sống quanh Bolsa ai lại khôngContinue reading “CHỐN NHÂN GIAN KHÔNG THỂ HIỂU….”