“người ta chỉ xấu xa hư hỏng trước đôi mắt ráo hoảnh của phường ích kỷ, nước mắt là tấm kiếng biến hình vũ trụ”

Originally posted on tao:
Ngày học cấp ba, chúng tôi đã từng nhận được một đề văn là câu nói này, yêu cầu chỉ đơn giản là chứng minh nó qua truyện ngắn “Đôi mắt” của Nam Cao. Chúng tôi thường nhận được hai đề và được chọn lấy một. Tôi không nhớ vì lý…