Tuyết và tuyết và tuyết

Originally posted on Blog Chuyện Bâng Quơ:
Xin mời nghe một bài hát của Đức Huy Mùa Đông Sắp Đến Trong Thành Phố, qua giọng của một nữ ca sĩ rất được yêu mến, bằng phong cách jazz. hứng tuyết lặng lẽ tổ ấm rừng Watchung dựa lưng chốn vắng lồng chứa thức…