Đối Thoại Với Trịnh Y Thư: Văn chương Nghệ thuật & Những điều khác

– Đinh Từ Bích Thúy & Đặng Thơ Thơ thực hiện Đặng Thơ Thơ & Trịnh Y Thư Café Centro Storico, Old Town Tustin, California, 13/11/2021. Chúng tôi thỉnh… Đối Thoại Với Trịnh Y Thư: Văn chương Nghệ thuật & Những điều khác

LIT #1: Dịch Giả Thái Kim Lan – Người Hảo Tâm Thành Tứ Xuyên – Bertolt Brecht

Nguyễn Lê Hoàng Việt & Thái Kim Lan Podcast The LIT Show – Love In Translation là những cuộc trò chuyện về dịch thuật nói chung và dịch văn học nói … LIT #1: Dịch Giả Thái Kim Lan – Người Hảo Tâm Thành Tứ Xuyên – Bertolt Brecht

Tô Thuỳ Yên | The dying light on Tam Giang Lagoon – Chiều trên phá Tam Giang (3)

Tô Thuỳ Yên (1938-2019) real name was Đinh Thành Tiên, born in Go Vap, Gia Dinh, Vietnam, an alumnus at Petrus Ký and Đại học Văn khoa Sài Gòn. He … Tô Thuỳ Yên | The dying light on Tam Giang Lagoon – Chiều trên phá Tam Giang (3)