After Life (1998): Ký ức nào là thiên đường của bạn?

Originally posted on Ikarus Airlines:
Nếu phải chọn chỉ một khoảnh khắc trong đời mình làm thiên đường sau khi chết, bạn sẽ chọn khoảnh khắc nào? Bằng cách mở ra một không gian vừa khuyến khích, vừa ép buộc khán giả đối mặt với câu hỏi này, After Life (Hirokazu Kore-eda, 1998) đã giúp…