Originally posted on Phan Ba's Blog:
Đầu tiên, bà ấy thừa nhận trong chương trình “The Moment Of Truth” trước 8,5 triệu khán giả, rằng bà ấy đã lừa dối chồng bà là Frank. Sau đấy, bà ấy giải thích đó chỉ là một sự “phản bội tinh thần”. Rồi bà ấy nói với…