Porch Life

Originally posted on Steve McCurry Curated:
Yangon, Myanmar “Make your front porch a part of your home, and it will make you a part of the world.”– John Sarris India South Carolina, USA “Heaven is a house with porch lights.”Ray Bradbury Tibet “I like to sit on the front porch of an old cabin I…

Em Đến Thăm Anh Đêm 30

Photo Courtesy of Nguyen Thao Nguyễn Thảo (viết cho ngày cuối năm âm lịch): Đã lâu rồi, tôi không có dịp đi lang thang vào ngày ba mươi tết. Có chút … Em Đến Thăm Anh Đêm 30 Nhớ đường Trần Quang Khải….đêm 30 năm xưa…dưới hàng cây…Cường NHI hát khẻ…em đến thăm em đêmContinue reading “Em Đến Thăm Anh Đêm 30”