Một vài cảm nhận về “Từ Huyền Thoại tới Tâm Kinh” của Nguyên Giác Phan Tấn Hải

Đỗ Hồng Ngọc Nguyên Giác Phan Tấn Hải sinh năm 1952 tại Saigon, là một nhà báo, nhà văn quen biết trên văn đàn từ hơn 30 năm nay đang sống và làm … Một vài cảm nhận về “Từ Huyền Thoại tới Tâm Kinh” của Nguyên Giác Phan Tấn Hải

Colors of Afghanistan

Originally posted on Steve McCurry Curated:
Herat, Afghanistan “A landscape might be denuded,a human settlement abandoned or lost,but always, just beneath the groundlies history of preposterous grandeur.?. .They are everywhere, these individualsof undaunted humankind,irrepressibly optimistic and proud.”-?The Carpet Wars,?Christopher Kremmer Hazarajat, Afghanistan Kabul, Afghanistan “Every street of Kabul is enthralling to the eyeThrough the bazaars,…