LAURA MARLING – Semper Femina — Sourtoe Cocktail Club

P0

Quando si riesce ad imporsi all’attenzione mondiale con la semplicità del folk e il minimalismo lirico racchiuso in una manciata di canzoni, o se volete, con una serie di lavori davvero sorprendenti, vista la giovane età: 27 anni, 6 album, tutti di pregevole fattura, fra cui gli due ultimi, “Once I Was an Eagle” e […]

via LAURA MARLING – Semper Femina — Sourtoe Cocktail Club

Lại thêm một mùa thu

Ôi….nghe chử Thêm….sao mà buồn …như mùa Thu

Blog Chuyện Bâng Quơ

Với bao nhiêu đắng cay trong cuộc sống khắc nghiệt của người dân Việt vùng ngập lũ, tôi thấy xót xa. Ở đây lại thêm một mùa thu. Thiên nhiên không cần biết đến vận mạng con người, cứ vô tình đến mặc kệ niềm vui hay nỗi buồn của nhân thế.

một chiếc lá mùa thu nhắc lại tình trong trắng 

mùa thu ở kẽ đá Tiếng gió bay cuộn lên trong mùa thu 

trang trí Halloween Trang trí Halloween 

vừa chín Gợi hình ảnh xưa đã khuất xa rồi 

View original post