14 Bài Haiku (448-461) – Kobayashi Issa (小林一茶, Tiểu Lâm Nhất Trà)

Originally posted on PHÁP HOAN:
14 bài Haiku (448-461) của Kobayashi Issa.   Cả con mèo hoang cũng đòi ân ái… cổng ngoài nhòm sang.   Trong nắng mùa xuân năm nay tôi sẽ nằm phơi lưng trần.   Vui sướng làm sao! ngày đầu năm mới trời cao vô cùng.   Bữa tiệc…

The Wild Garden of Childhood

Originally posted on Steve McCurry Curated:
“Everything is ceremony in the wild garden of childhood.”– Pablo Neruda Mizoram, India Dallas, Texas, USA “The soul is healed by being with children.”– Fyodor Dostoyevsky Rajasthan, India Northern Mongolia Wales, United Kingdom Honduras Lhasa, Tibet “Children at play are not playing about.Their games should be seen as their…