Giấc Mộng Trên Đồi Thơm

Great

Trần Thị Nguyệt Mai

Hôm nay là kỷ niệm hai năm ngày lễ tang của họa sĩ Đinh Cường.
Thân mời quý bạn thưởng thức nhạc phẩm “Giấc Mộng Trên Đồi Thơm”
của họa sĩ / nhạc sĩ Nguyễn Trọng Khôi do chính tác giả trình bày để cùng nhớ về anh Đinh Cường.


GiacMongDoiThom

View original post

không ai

Xem

MY TRAN

mẹ tạo t-ô-i

từ hàng ngàn những mảnh vỡ

của thực tại

.

vũ trụ

quên chế tác tâm hồn

t-ô-i

.

mù lòa

lỡ mất tiếng súng xuất phát

cái vạch nằm ở đâu?

.

t-ô-i

một kẻ hạnh phúc

trong đau đớn

vì được là chính mình

không ai

.

tham ước vĩ cuồng là được không-là-mình nữa

như một người mất trí, nhưng không điên

như một kẻ não bị đời thụt rửa, nhưng chưa bao giờ hoại rữa, thối mục

một kẻ vượt ngoài chính mình

.

tái sinh

tròng mắt đeo mang cả vũ trụ thiên hà

hay là chiếc camera

nội gián

của thánh thần

.

đừng gọi tên

đừng đưa định nghĩa

.

chỉ thở, và ngắm nhìn

.

tất cả

bây giờ

ở đây

.

không ai

là ai

của ai

./.

(không ai – T2HM, Colorado Apr 30, 2018)

View original post