Em Đến Thăm Anh Đêm 30

Photo Courtesy of Nguyen Thao Nguyễn Thảo (viết cho ngày cuối năm âm lịch): Đã lâu rồi, tôi không có dịp đi lang thang vào ngày ba mươi tết. Có chút … Em Đến Thăm Anh Đêm 30 Nhớ đường Trần Quang Khải….đêm 30 năm xưa…dưới hàng cây…Cường NHI hát khẻ…em đến thăm em đêmContinue reading “Em Đến Thăm Anh Đêm 30”