Không thể đem dù chỉ một mảnh của ‘Ravel’ về nhà

Originally posted on Farewell… April!:
Bao giờ cũng vậy, bạn đến một nơi và để lại một phần linh hồn của mình tại đấy. Cái mảnh đó sẽ lớn lên mà không có bạn. Còn bạn cũng sẽ tiếp tục lớn lên mà không có nó. Tôi đi xem jazz. Một mình. Cái kiểu nó…