CỰU KIM SƠN CHƯA HỀ GIàBIỆT

Originally posted on Trần Thị Nguyệt Mai:
NGÔ THẾ VINH Ngô Thế Vinh 1969 Gửi Nguyễn Trùng Khánh Thế rồi, cái gì phải đến cũng đến. Ngày trở về Việt Nam đã tới. Mấy tuần trước đó có vài người khuyên tôi nên ở lại. Nếu tôi muốn họ sẽ giúp tôi trốn…