TỰ HỌC TIẾNG ANH VỚI YOUGLISH

Xem

MY TRAN

Học tiếng Anh từ năm lớp 6 đến giờ chưa ngừng nghỉ nhưng vẫn không giỏi được, thật ra không phải tại mình ngu, hay chưa tìm được thầy giỏi, mà tại học sai cách. Vậy thì hãy thử thay đổi cách học và tìm ra cách khiến mình thích thú, tiếp thu hiệu quả nhất, và tuyệt đối ĐỪNG NGHỈ NGÀY NÀO. Mỗi ngày học một chút, một ít, nhưng không cho phép mình ngưng nghỉ.

Học ngoại ngữ là vấn đề của ý chí. Bạn có làm được không?

Sinh ra với khả năng ngoại ngữ hơn người là một lợi thế may mắn. Thế nhưng phần nhiều những người khá ngoại ngữ lại là những người chăm chỉ rèn luyện và học theo phương pháp phù hợp với mình.

Hãy thử áp dụng: Bỏ dần cách tra từ điển Anh Việt, thử Youglish: http://youglish.com
screen-shot-2016-10-16-at-11-41-25-pm

Đây là một…

View original post 509 more words

3 thoughts on “TỰ HỌC TIẾNG ANH VỚI YOUGLISH

  1. I have tried to learn to speak Spanish on many occasions without luck. I think immersion is the best way to learn. Go to a country that speaks the language you want to learn and see if you can live with a family.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: