Sau này, khi mình chết đi

Xem

Farewell... April!

Trong tất cả những đám tang mình đã tham gia, phần mà mình yêu thích nhất chính là lúc đọc điếu văn. Cái lúc ấy, cả cuộc đời tưởng chừng như vô tận gói gọn lại trong dăm bảy câu kéo dài dăm bảy phút, nếu không có giấy ghi lại, thì cũng không ai có thể tự nhiên nói phăm phăm. Một đời người có thể làm được những chuyện quái quỷ gì? Hôm nay, ngồi xem Gặp nhau cuối tuần. Ngày mai, học công thức sin cos để thi đại học. Ngày mốt, ngồi trong văn phòng, nghĩ về việc giá như có một quán bánh mỳ, hay một quán bún nho nhỏ đầu ngõ, bán hàng rong. Ngày nữa, mở một cuốn sách rồi gấp ngay lại vì cảm thấy sách đã chẳng còn chỗ nào cho mình cả. Ngày nữa nữa, liệt kê lại những chuyện…

View original post 652 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: