TỰ HỌC TIẾNG ANH VỚI YOUGLISH

Xem

MY TRAN

Học tiếng Anh từ năm lớp 6 đến giờ chưa ngừng nghỉ nhưng vẫn không giỏi được, thật ra không phải tại mình ngu, hay chưa tìm được thầy giỏi, mà tại học sai cách. Vậy thì hãy thử thay đổi cách học và tìm ra cách khiến mình thích thú, tiếp thu hiệu quả nhất, và tuyệt đối ĐỪNG NGHỈ NGÀY NÀO. Mỗi ngày học một chút, một ít, nhưng không cho phép mình ngưng nghỉ.

Học ngoại ngữ là vấn đề của ý chí. Bạn có làm được không?

Sinh ra với khả năng ngoại ngữ hơn người là một lợi thế may mắn. Thế nhưng phần nhiều những người khá ngoại ngữ lại là những người chăm chỉ rèn luyện và học theo phương pháp phù hợp với mình.

Hãy thử áp dụng: Bỏ dần cách tra từ điển Anh Việt, thử Youglish: http://youglish.com
screen-shot-2016-10-16-at-11-41-25-pm

Đây là một…

View original post 509 more words