Hãy khiến mình kiệt sức

Xem

Khải Đơn

Tôi kết thúc 10km chạy đầu tiên trong một chiều mưa ở ngoài đường Hoàng Sa. Mưa ào lên rồi tạnh. Cứ như vậy, tôi chạy đủ 10km, ngã 1 lần và rách mất vạt áo. Tôi về nhà tắm rửa xong và nằm nghỉ.

Tôi nhận ra, đã rất lâu rồi mình không cảm thấy niềm vui đầy đủ đến vậy – dù hôm đó là ngày tôi nhận tới hai chuyện không vui xảy ra.

Thể thao là thứ đã cứu sống bản thân tôi – theo nghĩa đen của từ này – dù hàng ngày bạn đã có thể nghe ra rả 1000 quảng cáo rằng ta nên tập luyện thể thao để có sức khỏe tốt. (Và xin lỗi nếu tôi lặp lại nó lần thứ 1.001).

Tôi bắt đầu đạp xe khi rơi vào buồn bã vô cớ trong đời sống hàng ngày. Bạn dắt…

View original post 1,867 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: