Quotes

12 bài học Diane Arbus dạy bạn về nhiếp ảnh đường phố —

(Tất cả các hình ảnh sử dụng trong bài viết bản quyền của Estate of Diane Arbus). Dịch từ bài viết của NAG Erick Kim: https://erickimphotography.com/blog/2012/10/15/11-lessons-diane-arbus-can-teach-you-about-street-photography/ Diane Arbus là nhiếp ảnh gia có ảnh hưởng sâu sắc đối với tôi. Lần đầu tiên khi tôi được xem ảnh của bà ấy chụp “Grenade Kid” – […]

via 12 bài học Diane Arbus dạy bạn về nhiếp ảnh đường phố —

Soul of Italy – A Tribute from Steve McCurry — Steve McCurry Curated

The best part about Italy is the people. The hospitality of the Italian people is without rival. There’s no friendlier place on the planet. – Steve McCurry I find other countries have this or this, but Italy is the only one that has it all for me. The culture, the cuisine, the people, the landscape, […]

via Soul of Italy – A Tribute from Steve McCurry — Steve McCurry Curated

Uyên Ương-Thơ Nguyễn Tất Nhiên — ĐỒNG HƯƠNG KONTUM

UYÊN ƯƠNG – Nguyễn Tất Nhiên – 1. tình đã đến trong những ngày địa ngục trong những ngày người, thú phải như nhau trong những ngày ác quỷ tọa ngai cao phô nanh vuốt bày gươm đao xiềng xích ta gượng sống giữa bao trùm nỗi chết tay khăng khăng cầm giữ nụ hoa […]

via Uyên Ương-Thơ Nguyễn Tất Nhiên — ĐỒNG HƯƠNG KONTUM