“Bàn tay em ướm qua những phím đàn” – Eugenio Montale

Euenio Montale (1896–1981) là nhà thơ người Ý. Ông được trao giải Nobel văn chương năm 1975. Bàn tay em ướm qua những phím đàn Bàn tay em ướm qua …

“Bàn tay em ướm qua những phím đàn” – Eugenio Montale

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: