Sự bất công về vắc-xin COVID-19 đã cho phép biến thể Omicron xuất hiện

SỰ BẤT CÔNG VỀ VẮC–XIN COVID-19 ĐÃ CHO PHÉP BIẾN THỂ OMICRON XUẤT HIỆN Trong khi những người ở phương Tây giàu có đã ưa thích tiêm chủng nhiều đợt …

Sự bất công về vắc-xin COVID-19 đã cho phép biến thể Omicron xuất hiện

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: