Nguyễn Đình Toàn: ‘Yêu người đã bỏ đời vui’

Kalynh Ngô LTS: Bài được viết theo lời kể lại của cô Nguyễn Đình Phượng Uyên – con gái nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn, về kỷ niệm với người mẹ quá cố của …

Nguyễn Đình Toàn: ‘Yêu người đã bỏ đời vui’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: