Nền văn minh nhân loại đang đi đến ngõ cụt.

Lê Minh Tôn ( tonphi2021@gmail.com) Cách đây khoảng 4 năm, một giáo sư ở Bách khoa Đà Nẵng, qua lời kể của bạn tôi, làm được một hàm …

Nền văn minh nhân loại đang đi đến ngõ cụt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: