14 Bài Haiku (448-461) – Kobayashi Issa (小林一茶, Tiểu Lâm Nhất Trà)

Hi

PHÁP HOAN | 法 歡

14 bài Haiku (448-461) của Kobayashi Issa.
 
Cả con mèo hoang
cũng đòi ân ái…
cổng ngoài nhòm sang.
 
Trong nắng mùa xuân
năm nay tôi sẽ
nằm phơi lưng trần.
 
Vui sướng làm sao!
ngày đầu năm mới
trời cao vô cùng.
 
Bữa tiệc khoả thân.
”với bầy muỗi đói
đời sao tốt lành…”
 
Trong miệng con lân
ở trước cánh cổng
hoa mơ trắng ngần.
 
Kìa chim đa đa
trên cánh đồng cháy
một cây thông già.
 
Mùa hoa mận đã về
tôi biên vào sổ sách
”tiền cho rượu sa kê”.
 
Tối về, vầng trăng treo
một con ốc sên nhỏ
khoe mình đến tận eo.
 
Ngày mùa xuân ngọt ngào
lão sơn tăng nhìn trộm
phía bên kia bờ rào.
 
Trong thế giới Ta bà
chim dạ oanh khi ỉa
cũng cất lời Pháp Hoa.
 

View original post 90 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: