Mai Thảo & tùy bút”Saigon về đêm”

Hi

Mai Thảo in memory

Có bao giờ bạn đọc một đoản văn/ tùy bút mà cảm thấy rưng rưng và muốn khóc?

Có bao giờ bạn yêu một thành phố như yêu một người tình?

Có bao giờ bạn lắng nghe tiếng im của một thành phố?

Những đêm Saigon – lần đầu xuất hiện trên tạp chí Trẻ với phần hình ảnh rất ấn tượng của nhiếp ảnh gia Mạnh Đan (sau in lại trong Căn nhà vùng nước mặn, An Tiêm xb 1966, tr.145-162) là một tùy bút khiến bạn trả lời “có” cho những câu hỏi trên!

huyvespa

© MaiThaoinmemory 2021

Thông tin thêm về TẠP CHÍ TRẺ (source: http://www.gio-o.com/HoLieu/NguyenTaCucToThuyYen3.htm)

Trong cuốnNiên lịch Công Đàn1960-1961 do Nguyễn Ngọc Linh chủ trương biên tập – nhà xuất bản Công Đàn-Sài Gòn phát hành. Trong mục: Danh sách các báo xuất bản tại Việt Nam, ở phần nguyệt san, người ta…

View original post 352 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: