Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu

Hi

Tumivn.com

Hôm nay tôi bay về Huế thăm ba mẹ, được về lại mái nhà của mình thật thân quen, và được ngồi trò chuyện với ba mẹ như những năm tháng trước đây, cảm giác đó thật là tuyệt vời. Ba mẹ tôi đều đã nghỉ hưu, sống cuộc sống nhàn tản, thanh bình. Ba tôi vẫn tiếp tục với niềm đam mê về môi trường và xúc tiến đầu tư của mình, còn mẹ tôi bắt đầu với những sở thích bà phải bỏ dở khi còn ở tuổi thiếu thời bởi lý do này hoặc lý do khác. Mẹ tôi bắt đầu học vẽ và tập vẽ như một đứa trẻ con với từng cuốn số tay nhỏ. Bà đem cho tôi xem những tập hình vẽ mà bà đã luyện tập trong suốt một tháng qua và tôi thực sự bất ngờ về những gì mà bà…

View original post 554 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: