Màu nắng bây giờ trong mắt em

Chào

Just life

Màu nắng hay là màu mắt em? Để rồi: Màu nắng bây giờ trong mắt em. Thật ra đấy là sự vang vọng từ buổi Trịnh Công Sơn ca đợt trước (Nằng Buồn Hơn Mưa ở Phòng trà Trịnh ca). Dù đợt này có Nắng thủy tinh, ba bài hát của Trịnh lọt thỏm trong hai chục bài của đêm nhạc có tên Đêm Trà Trịnh số 18: Tình Khúc Tháng 6 ở phòng trà Cao Sơn. Mình biết thể nào cũng có nhiều bài không phải của Trịnh, nhưng không nghĩ lại ít bài của Trịnh như thế. Trịnh chỉ là một chỉ dấu của thứ tình ca thiết tha.

Mấy bài tình đương đại bây giờ là loại tưng tửng, buông, thả, ghìm, giữ, luyến láy. Thế nên cũng là hát Trịnh, Hà Lê tạo ra một không gian khác hẳn, không còn sự hiền từ, bao dung…

View original post 958 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s