Phát biểu của Nữ hoàng Elizabeth

Hi

Vietopian

2020.04.05

Tôi xin được thưa chuyện cùng các bạn trong thời điểm đầy cam go này của đất nước, thời điểm mà cuộc sống chúng ta đang thực sự bị xáo trộn. Sự xáo trộn này chắc hẳn đã gây buồn đau cho một số người, khó khăn vật chất cho nhiều người, cũng như biến đổi lớn trong đời sống mọi người.

Tôi chân thành cảm ơn các thành viên của NHS [National Health Service – Cơ quan Y tế Quốc gia], những người đang ở tuyến đầu cuộc chiến chống đại dịch, những người đang chăm lo sức khoẻ cho người khác, những người vẫn thi hành công vụ và làm tròn bổn phận của mình ngày này qua ngày khác, không quản khó nhọc hay nghĩ đến bản thân. Tôi tin rằng mọi người dân đều muốn cùng tôi gởi đến các bạn lòng biết ơn vô…

View original post 606 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s