một cơn lốc xoáy

Xem

MY TRAN

 
Nhạc Tash Sultana và văn Henry Miller đánh dấu một đoạn đời mới mẻ trong tôi, là khi văn hóa tiếng Anh bắt đầu chạm được vào rất sâu trong bề dày tâm tưởng. Một thế giới khác bắt đầu mở ra, len lỏi thấm dần vào trở thành một phần ý niệm, niềm đau, thớ thịt, quá khứ, ý nghĩ, tâm hồn.
 
Chấn động tuổi trẻ tôi.
 
Bây giờ là mùa hè, gần chân núi Rocky Mountains, ở Colorado, mặt trời muốn thiêu đốt mọi thứ, kể cả trái tim tôi.
 
Tôi bị khóa trái giữa hai ngôn từ. Có một cuộc va chạm đầy bụi mù giữa hai ngôn ngữ tôi tiếp cận trong đời, và nó khuấy động tôi tận mọi ngõ ngách tâm can. Nó vò nặn tôi, đẩy đưa tôi, chuyển hóa tôi, nó chơi đùa với não tôi và tim…

View original post 886 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s