Giấc Mộng Trên Đồi Thơm

Great

Trần Thị Nguyệt Mai

Hôm nay là kỷ niệm hai năm ngày lễ tang của họa sĩ Đinh Cường.
Thân mời quý bạn thưởng thức nhạc phẩm “Giấc Mộng Trên Đồi Thơm”
của họa sĩ / nhạc sĩ Nguyễn Trọng Khôi do chính tác giả trình bày để cùng nhớ về anh Đinh Cường.


GiacMongDoiThom

View original post

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: