không ai

Xem

MY TRAN

mẹ tạo t-ô-i

từ hàng ngàn những mảnh vỡ

của thực tại

.

vũ trụ

quên chế tác tâm hồn

t-ô-i

.

mù lòa

lỡ mất tiếng súng xuất phát

cái vạch nằm ở đâu?

.

t-ô-i

một kẻ hạnh phúc

trong đau đớn

vì được là chính mình

không ai

.

tham ước vĩ cuồng là được không-là-mình nữa

như một người mất trí, nhưng không điên

như một kẻ não bị đời thụt rửa, nhưng chưa bao giờ hoại rữa, thối mục

một kẻ vượt ngoài chính mình

.

tái sinh

tròng mắt đeo mang cả vũ trụ thiên hà

hay là chiếc camera

nội gián

của thánh thần

.

đừng gọi tên

đừng đưa định nghĩa

.

chỉ thở, và ngắm nhìn

.

tất cả

bây giờ

ở đây

.

không ai

là ai

của ai

./.

(không ai – T2HM, Colorado Apr 30, 2018)

View original post

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: