Giản dị Việt Nam

Chào

An Vietnam

Việt Nam đất nước ta ơi
Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn
Cánh cò bay lả rập rờn
Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều…

(Việt Nam quê hương ta – Nguyễn Đình Thi)

Dưới đây là vài hình ảnh phong cảnh và cuộc sống tại một số tỉnh thành Việt Nam mà mình có dịp đi qua, chụp trong giai đoạn 2010-2014.

Vietnam260115-(1)

View original post

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: