Lại thêm một mùa thu

Ôi….nghe chử Thêm….sao mà buồn …như mùa Thu

Blog Chuyện Bâng Quơ

Với bao nhiêu đắng cay trong cuộc sống khắc nghiệt của người dân Việt vùng ngập lũ, tôi thấy xót xa. Ở đây lại thêm một mùa thu. Thiên nhiên không cần biết đến vận mạng con người, cứ vô tình đến mặc kệ niềm vui hay nỗi buồn của nhân thế.

một chiếc lá mùa thu nhắc lại tình trong trắng 

mùa thu ở kẽ đá Tiếng gió bay cuộn lên trong mùa thu 

trang trí Halloween Trang trí Halloween 

vừa chín Gợi hình ảnh xưa đã khuất xa rồi 

View original post

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: