‘NỖI ĐAU KHI QUAY VỀ’

Xem

DỊCH THUẬT TỰ DO

Đây không phải là một bài viết xuất sắc nhưng chủ đề thì khá thú vị.  Tác giả là một Việt Kiều đang sống ở Việt Nam.  Trong bài này, anh lý luận rằng việc du học sinh Việt Nam sợ trở về sau khi kết thúc đại học là vì họ phải đối mặt với những khủng hoảng mang tính định danh (identity crisis).

Mình không hẳn đồng tình với quan điểm của tác giả nhưng vẫn chọn dịch bài này vì chủ đề khá hay.

****

‘NỖI ĐAU KHI QUAY VỀ’

Anh-Minh Do

Bản gốc: The Pain of Coming Back to Vietnam

Hàng năm, Việt Nam chứng kiến những làn sóng du học sinh trở về sau khi hoàn thành việc học.  Đó có thể là lần đầu tiên họ trở về, vì lý do cá nhân hay vì công việc.  Và việc đó rất dễ sợ.

Với…

View original post 1,152 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: