NGƯỜI VIẾT VỀ NGHỆ THUẬT CỦA SỰ DỊCH CHUYỂN

Originally posted on MY TRAN:
TRAVEL BLOGGER: ĐI VÀ VIẾT? . Nếu có ai hỏi: đặc quyền của tuổi trẻ là gì? Tôi sẽ trả lời, đó chính là sự hoang mang. . Tuổi trẻ mà, ai mà không nhiều lần hoang mang lạc lối, không biết mình nên làm gì, phải làm gì, tại…